The never-ending jellyfish joyride

Kwaluitbraken zijn een teken van een instabiel ecosysteem, schrijven Britse en Ierse onderzoekers binnenkort in Global Change Biology. De plotselinge toenames in populatiegrootte van kwallen, wijten ze aan voornamelijk aan overbevissing en klimaatverandering. Lees meer >>